Прапор України
Послуги БЕСТ-Маркетинг
Громадська рада при Кіровоградській ОДА

Інформаційний центр "БЕСТ-Маркетинг"

м.Кропивницький, Студентський бульвар, 1, оф.213

тел.: (099)900-30-98, (068)079-93-40, (095)178-74-66, best-info@ukr.net

BAS Малий бізнес. ПРОФ

Програмний продукт включає технологічну платформу "BAF" та конфігурацію (прикладне рішення) "BAS Малий бізнес". "BAS Малий бізнес" випускається в наступних версіях: ПРОФ та Базова

Базова версія має ряд обмежень у порівнянні з наведеними нижче функціональними можливостями ПРОФ версії.

Показати / приховати обмеження

"BAS Малий бізнес. Базова" призначена для автоматизації невеликих підприємств, на яких з програмою працює один бухгалтер і не потрібно адаптації типового рішення до особливостей конкретного підприємства.

Обмеження базової версії

"BAS Малий бізнес. Базова" має ряд обмежень у порівнянні з версією ПРОФ:

– не підтримується ведення обліку операцій декількох організацій в одній інформаційній базі. При цьому є можливість ведення обліку декількох організацій в окремих інформаційних базах на одному комп´ютері;

– одночасно з однією інформаційною базою може працювати тільки один користувач;

– не підтримує формування друкованих форм регламентованої звітності індивідуального підприємця – реалізовано тільки обмін із сервісом здачі електронної звітності Fredo Звіт;

– не підтримується зміна конфігурації, можна використовувати тільки типову конфігурацію і встановлювати її оновлення;

– не підтримується робота в клієнт-серверному варіанті;

– не підтримується робота розподілених інформаційних баз;

– не підтримується СОМ-з´єднання і Automation - сервер.

Якщо у організації виникне потреба ведення обліку декількох організацій в одній інформаційній базі, одночасної роботи користувачів або інші завдання, які не вирішуються в рамках обмежень базової версії, то в цьому випадку можна буде перейти на роботу з програмою "BAS Малий бізнес. ПРОФ", яка не має зазначених обмежень.

"BAS Малий бізнес. ПРОФ" - це готове рішення для управління та обліку на підприємствах малого бізнесу. У програмі реалізовано все найнеобхідніше для нефіскального оперативного обліку, контролю, аналізу та планування на підприємствах з такими напрямами діяльності, як надання послуг (сервіс), підрядні (проектні) роботи, виробництво продукції, торгівля. Рішення допомагає підвищити ефективність роботи компанії, надаючи власникам і керівникам широкий спектр інструментів для управління, а співробітникам - нові можливості для продуктивної роботи. Рішення не перевантажено зайвим функціоналом, його можна легко налаштувати на особливості організації управління та обліку в компанії - це забезпечує можливість "швидкого старту" і зручність щоденної роботи. Програма реалізована повністю на керованих формах. Це дозволяє використовувати її в режимі товстого, тонкого або web клієнта, тобто працювати з системою з будь якої точки світу.

Реєстрація господарських операцій та формування первинних документів господарської діяльності підприємства - торгово-закупівельних, фінансових, складських, виробничих та інших операцій – виконується за допомогою зрозумілих екранних форм-аналогів паперових документів з отриманням необхідних друкарських форм.

Всі дані - в єдиній інформаційній базі:

– база клієнтів;

– банківські і касові операції, клієнт-банк, платіжний календар;

– розрахунки з контрагентами, персоналом;

– облік матеріалів, товарів, продукції;

– замовлення клієнтів, замовлення-наряди;

– планування та облік виконання робіт і надання послуг;

– планування та облік виробничих операцій;

– планування завантаження ресурсів підприємства;

– торгові операції, у тому числі роздрібні продажі;

– облік персоналу, розрахунок заробітної плати;

– облік витрат і розрахунок собівартості;

– майно, капітал;

– доходи, витрати, прибутки і збитки;

– фінансове планування (бюджетування) тощо.

Широкий спектр звітів забезпечує власникам, керівникам і співробітникам можливість швидко отримувати інформацію - у зручній для роботи і прийняття рішень формі, з необхідною оперативністю і деталізацією.

Програма не призначена для ведення бухгалтерського та податкового обліку - для цих цілей зручно використовувати "BAS Бухгалтерія. ПРОФ", і користуватися вивантаженням даних в це прикладне рішення.

Програму можна використовувати для декількох компаній або приватних підприємців - як незалежних, так і працюючих в рамках одного бізнесу. При зміні масштабів і структури бізнесу, підходів до управління або організації робіт програма може бути переналаштована без великих витрат часу і грошей.

Рекомендоване число робочих місць - від одного до десяти.

Функціональні можливості

Маркетинг і продажі

"BAS Малий бізнес. ПРОФ" підтримує ведення товарного асортименту, цін і знижок підприємства, планування продажів, а також роботу з покупцями і замовниками.

У програмі автоматизовані операції з товарним асортиментом:

– реєстрація та зберігання номенклатури товарів і послуг підприємства;

– реєстрація, зберігання різних видів цін номенклатури, друк прайс-листа;

– реєстрація видів знижок і націнок;

– установка і зміна ціни, розрахунок ціни за базовим видами цін, цінами номенклатури, або цінами контрагента, округлення цін.

У програмі підтримується:

– зберігання способу розрахунку ціни (базовий вид цін і відсоток націнки), підтримка динамічних і розрахункових цін;

– зберігання формату для виду цін номенклатури, використовуваного при виведенні ціни в прайс-лист;

– аналітичні діаграми з продажу та динаміці цін, залишки на складах - в карточці товара, без додаткових дій користувача;

– зберігання інформації про користувача, що змінив ціну номенклатури.

Плани продажів можуть формуватися в натуральному і вартісному виразі і складатися по підприємству в цілому або по окремих підрозділах.

Для аналізу ефективності продажів формується план-фактний аналіз продажів по окремих підрозділах, номенклатурних групах і товарів.

Підготовка продажів і робота з клієнтами в "BAS Малий бізнес. ПРОФ" здійснюються наступними операціями:

– реєстрація та зберігання контактної інформації клієнтів;

– реєстрація договорів з покупцями;

– реєстрація та зберігання списку контактних осіб контрагентів і їх контактної інформації;

– реєстрація подій при взаємодії з покупцями і замовниками - вхідні та вихідні дзвінки, листи, зустрічі та інше;

– реєстрація замовлень покупців (замовлення фактично є специфікацією до договору, в якому відображені види товарів, робіт, терміни поставки / виконання, а також вартість);

– реєстрація замовлень-нарядів (замовлення-наряд є одночасно документом планування виконання робіт і надання послуг, а також фактичним документом, що підтверджує факт виконання робіт, надання послуг, продажу товарів, обліку матеріальних і трудових витрат);

– об’єднання замовлень покупців у проекти;

– формування графіка відвантаження товарів, виконання робіт, надання послуг;

– забезпечення потреби в товарах, роботах, послугах, яка утворена замовленнями покупців шляхом резервування вільних залишків товарів на складах, розміщення в замовленнях постачальникам і/або замовленнях на виробництво;

– відстеження забезпечення замовлення покупця товарами, продукцією, роботами та послугами.

В програмі підтримуються наступні схеми продажів:

– продаж зі складу і під замовлення;

– відвантаження в кредит або по передоплаті;

– реалізація товарів, прийнятих на комісію;

– передача товарів на реалізацію комісіонеру.

Документальне оформлення продажів продукції, робіт і послуг здійснюється товарними накладними або актами виконаних робіт, а також в замовленнях-нарядах. На підставі документів продажів формуються рахунки-фактури.

Роздрібні продажі

Конфігурація може використовуватися в автоматизованих и неавтоматизованих роздрібних торгових точках.

Підтримується ведення кількісно-сумового або сумового обліку.

Передбачає формування наступних звітів:

– звіт по рухах і залишках товару в роздрібних цінах;

– звіт з продажу в роздрібних цінах.

Підтримується формування і друк етикеток і цінників.

Постачання та закупівлі

Програма забезпечує підтримку процесу управління запасами підприємства.

Службі постачання оперативно надається інформація для визначення та забезпечення внутрішніх і зовнішніх потреб у товарах і послугах: про наявність незабезпечених потреб у товарно-матеріальних запасах, роботах і послугах, про фактичні закупівлі, про відкриті замовлення постачальникам і замовлення на виробництво.

Забезпечення потреб здійснюється резервуванням товарів у вільному залишку в місцях зберігання, а також розміщенням у замовленнях постачальникам і в замовленнях на виробництво.

Для забезпечення процесу закупівель товарів, послуг і роботи з постачальниками автоматизовані операції:

– реєстрація постачальників і контактної інформації;

– зберігання цін постачальників і конкурентів, друк прайс-листа контрагента;

– зберігання види цін, виду знижки, види цін контрагента за договором;

– зберігання інформації про користувача, котрий змінив ціну номенклатури контрагента;

– реєстрація та зберігання списку контактних осіб контрагентів і їх контактної інформації;

– реєстрація подій при взаємодії з постачальниками та підрядниками - вхідні та вихідні дзвінки, листи, зустрічі та інше;

– оформлення замовлень постачальникам і контроль їх виконання;

– формування графіків поставок;

– розрахунок потреб у запасах, визначення дефіциту запасів, формування рекомендацій на поповнення запасів шляхом формування замовлень на виробництво або замовлень постачальникам.

Надходження товарно-матеріальних запасів на підприємство може відображатися за різними схемами:

– надходження за плату від контрагента;

– придбання підзвітною особою

– прийом на реалізацію від комісіонера;

– отримання давальницької сировини і матеріалів у переробку.

Підтримується функція реєстрації надходження додаткових витрат на придбання товарно-матеріальних запасів.

Запаси і склад

Для ведення обліку запасів підприємства на необмеженій кількості складів передбачені наступні можливості:

– роздільний облік запасів - власних товарів, матеріалів, продукції, а також товарів, прийнятих і переданих на комісію, і матеріалів, прийнятих і переданих в переробку;

– облік довільних характеристик номенклатури (колір, розмір і т. д.), а також партій запасів;

– облік у розрізі осередків місць зберігання (зони, стелажі, полиці і т.п.);

– переміщення запасів (між місцями зберігання, видача в експлуатацію і повернення з експлуатації, списання на внутрішні потреби);

– резервування запасів (облік запасів і витрат в розрізі замовлень покупців);

– облік запасів у розрізі ВМД;

– використання ордерної схеми обліку запасів (прибуткові складські ордери, видаткові складські ордери);

– друк етикеток і цінників.

Підтримуються функції інвентаризації запасів і відображення результатів інвентаризації - оприбуткування та списання запасів.

Роботи, послуги, виробництво

Програма підтримує управління процесами виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг.

Управління даними про склад і технології виконуваних робіт і виробленої продукції здійснюється за допомогою специфікацій.

План-графік виробництва продукції формується замовленнями на виробництво; план-графік виконання робіт, надання послуг - замовленнями на виробництво і замовленнями-нарядами.

Планування завантаження ресурсів підприємства здійснюється замовленнями на виробництво і замовленнями-нарядами.

Реєстровані замовлення на виробництво мають такі особливості:

– можуть бути джерелами забезпечення потреб за замовленнями покупців;

– за замовленнями на виробництво розраховується потреба в матеріалах і комплектуючих;

– у відкритих замовленнях на виробництво можуть бути розміщені потреби, утворені новими замовленнями покупців.

"BAS Малий бізнес. ПРОФ" дозволяє реєструвати факт виготовлення продукції. Випуск може бути оформлений як у виробничому підрозділі, так і на складі (наприклад, фасування, збірка комплектів). Продукція числиться за структурною одиницею, що її випустила і може бути переміщена в іншу структурну одиницю - наприклад, на склад для подальшого продажу або в наступний цех по технологічному маршруту.

Факт виконання роботи (надання послуги) і здача її замовнику відображаються актом виконаних робіт, а також безпосередньо в замовленнях-нарядах.

Для планування робіт співробітників служать дві функції:

– відрядні наряди - використовуються для видачі завдань на виконання технологічних операцій виробничого циклу виконавцям з відрядною оплатою праці. Наряди можуть бути індивідуальними і бригадними;

– завдання на роботу - використовуються для планування завантаження співробітників в рамках внутрішніх або зовнішніх проектів.

Передбачається реєстрація фактичних відомостей про виконання робіт за нарядами і завданнями. Ця інформація може бути використана в подальшому при розрахунку заробітної плати, а також для оцінки ефективності роботи та проведення план-фактного аналізу роботи персоналу.

Для обліку витрат підприємства та розрахунку фактичної собівартості підтримуються наступні функції:

– облік фактичних витрат - ведеться в необхідних розрізах у вартісному і натуральному вимірі;

– розподіл матеріальних і нематеріальних витрат, понесених на випуск, - може бути вироблено як за вказаний період, так і на підставі конкретного документа випуску;

– регламентний розрахунок фактичної собівартості випуску при закритті періоду;

– звіт про собівартість випущеної продукції і виконаних робіт.

Реалізований простий механізм виконання робіт і надання послуг в невеликих фірмах з використанням замовлень-нарядів (документів, які суміщають в собі функції замовлення покупця, рахунки на оплату, акта виконаних робіт та видаткової накладної для сфери сервісних послуг).

Грошові кошти

Програма дозволяє вести облік грошових коштів, а також формувати оперативний платіжний календар.

Управління грошовими коштами включає:

– облік руху грошових коштів в касі і на банківських рахунках;

– оформлення первинних документів по банку і касі;

– розрахунки з підзвітними особами;

– формування платіжного календаря;

– інтеграція з системою "клієнт-банк".

Зарплата і персонал

Програма підтримує кадровий облік персоналу, включно зі співробітниками, що працюють за сумісництвом, облік робочого часу (табель) і розрахунок заробітної плати.

Кадровий облік включає в себе наступні функції:

– оформлення прийому на роботу;

– кадрове переміщення;

– звільнення.

Можливості з розрахунку заробітної плати:

– розрахунок заробітної плати, податків (ПДФО) і внесків (ЄСВ) здійснюється в розрізі видів нарахувань та утримань єдиним документом "Нарахування заробітної плати";

– формування платіжних відомостей на виплату зарплати та авансу співробітникам;

– облік робочого часу - використовується табель обліку робочого часу, що дозволяє вести облік часу як по днях, так і зведено, за період.

У розділі передбачена можливість формувати аналітичні звіти по розрахунках з персоналом, нарахуваннях і утриманнях співробітників.

Майно

Програма забезпечує ведення обліку майна (необоротних активів) - основних засобів і нематеріальних активів організації:

– прийняття до обліку;

– зміна параметрів;

– розрахунок амортизації;

– продаж та списання.

Фінанси

У програмі "BAS Малий бізнес. ПРОФ" реалізована можливість ведення управлінського обліку, отримання управлінського балансу, формування та аналізу фінансового результату. Для цих цілей в системі передбачений управлінський план рахунків і механізм формування управлінських проведень документів.

Завдяки наявності таких звітів, як оборотно-сальдова відомість, грошові кошти, доходи і витрати, прикладне рішення дозволяє формувати фінансову звітність за довільний період часу.

Для обліку доходів і витрат використовується метод нарахування або метод нарахування і касовий метод.

Аналітичний облік доходів і витрат методом нарахування ведеться в розрізі напрямів діяльності, підрозділів, замовлень покупців, статей (рахунків) доходів і витрат.

За даними управлінського обліку користувач отримує можливість формувати основні фінансові звіти:

– управлінський баланс;

– звіт про прибутки та збитки;

– звіт про рух грошових коштів.

В системі існує можливість реєстрації фінансових планів (бюджетів):

– прогнозний баланс;

– бюджет прибутків та збитків;

– бюджет руху грошових коштів.

Також у розділі передбачені інструменти для нарахування податків, введення і розподілу інших витрат, виклик процедури закриття місяця.

Для контролю діяльності підприємства з боку керівника призначений "Монітор керівника", в якому зведені основні показники:

– залишки коштів на рахунках і в касах підприємства;

– дебіторська заборгованість - загальна, прострочена;

– кредиторська заборгованість - загальна, прострочена;

– прибутки та збитки;

– прострочені зобов’язання перед покупцями і замовниками з відвантаження товарів і надання послуг;

– прострочені зобов’язання постачальників і підрядників з поставки товарів та надання послуг.

Додатково можна отримати наступну інформацію:

– загальні показники: продажі, доходи й витрати, стан оборотних коштів (грошових коштів, запасів і дебіторської заборгованості);

– грошові кошти: залишки та рух грошових коштів в розрізі статей, за період;

– дебіторська заборгованість: залишки і динаміка за період, за термінами боргу;

– кредиторська заборгованість: залишки і динаміка за період, за термінами боргу.

Аналітичні звіти

Аналітичні звіти дозволяють отримувати інформацію по всім розрізах обліку. Користувач може самостійно задавати (набудовувати) рівень деталізації, параметри угрупування і критерії відбору даних у звітах у відповідності зі специфікою розв’язуваних завдань, а також зберігати власні настройки звітів.

Налаштування параметрів обліку

В процесі початкового налаштування здійснюється:

– реєстрація інформації по організаціях підприємства;

– реєстрація структури підприємства - підрозділів, складів;

– налаштування параметрів обліку;

– налаштування сервісних функцій;

– введення початкових даних за розділами обліку.

"Помічник початку роботи" спрощує початок роботи з системою. З його допомогою користувач, переходячи від етапу до етапу, може заповнити облікові дані, ввести залишки на початок роботи та виконати основні налаштування програми. Є можливість відключення розділів обліку, які не використовуються на підприємстві, наприклад облік зарплати або виробництва.

Інтеграція з "BAS Бухгалтерія. ПРОФ" та "BAS Роздрібна торгівля"

Обмін даними з програмами "BAS Бухгалтерія. ПРОФ" та "BAS Роздрібна торгівля" двосторонній, з можливістю налаштування напрямків. Обмін проводиться на рівні документів та довідкової інформації.

Умови придбання і сервісні послуги користувачам

Для придбання програми ви можете звернутися за тел.:

+38(0522)27-67-23, +38(099)900-30-98, +38(068)07-99-340, best-info@ukr.net

Для програмного продукту "BAS Малий бізнес. ПРОФ" передбачено обслуговування по лінії інформаційно-технологічного супроводу (ІТС).

Зареєстровані користувачі Базової версії мають право на безкоштовне отримання оновлень програми і форм звітності на сайті підтримки користувачів.

Поділитись:
© БЕСТ-Маркетинг. 2010-2024. Кропивницький. (099) 900-30-98, (068) 079-93-40, (095) 178-74-66, best-info@ukr.net