Прапор України
Послуги БЕСТ-Маркетинг
Громадська рада при Кіровоградській ОДА

Інформаційний центр "БЕСТ-Маркетинг"

м.Кропивницький, Студентський бульвар, 1, оф.213

тел.: (099)900-30-98, (068)079-93-40, (095)178-74-66, best-info@ukr.net

KBS. Облік бюджетної установи

Програмний продукт "KBS. Облік бюджетної установи" забезпечує автоматизацію бухгалтерського та фінансового обліку, розрахунку заробітної плати та ведення кадрового обліку бюджетних установ, включаючи підготовку обов’язкової (регламентованої) звітності в установах, які фінансуються з державного, обласного та місцевого бюджетів, і ведуть облік за планом рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі.

Програма призначена для одержувачів, розпорядників, головних розпорядників бюджетних коштів, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, силових відомств, установ культури, науки і освіти, фінансових органів, органів казначейства в частині виконання кошторису на своє утримання.

Програму розроблено відповідно до вимог і положень діючих нормативних документів Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України (ДКСУ) з ведення бюджетного обліку, виконання бюджету. У програмі реалізовано стандартну методологію обліку для бюджетних установ відповідно до чинного законодавства України, з урахуванням національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі.

До складу "KBS. Облік бюджетної установи" включено план рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, що діє відповідно до наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі" № 1203 від 31.12.2013 р.

Функціональні можливості

Фінансовий облік

– Облік затверджених кошторисних показників за загальним й спеціальним фондами.

– Для коректного формування бюджетної звітності за коштами спеціального фонду передбачено ведення кошторисних показників витрат небюджетних коштів за кодами доходу, за рахунок отримання яких ці витрати будуть зроблені.

– Реєстрація складу реєстрів документів, які передаються в ДКСУ. Контроль переданих за реєстрами документів.

– Формування форм для друку та електронних файлів у форматі ПЗ "Мережа" ДКСУ.

Облік договорів

– Система веде облік договорів з постачальниками та покупцями з урахуванням їх специфікацій.

– Пакетне вивантаження документів "Договір", "Додаткова угода", "Надходження ТМЦ", "Надходження НА" та "Отримання послуг", а також специфікацій до них для оприлюднення на єдиному веб-порталі використання публічних коштів E-Data.

Облік грошових коштів, зобов’язань

– Реєстрація взяття фінансових зобов’язань.

– Формування платіжних документів - підготовка платіжних документів у Держказначейство для виконання платежів постачальникам, перерахування сум заробітної плати, підзвітних сум тощо.

– Ведення розрахунків з постачальниками, покупцями й підзвітними особами.

– Завантаження банківських виписок з ПТК "Клієнт казначейства – Казначейство".

Облік матеріальних цінностей

– Облік необоротних активів та запасів реалізовано відповідно до вимог Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі.

– Облік у розрізі джерел фінансування і КЕКВ.

– Облік продуктів харчування, облік виробництва страв, ведення план-меню, розрахунок собівартості випуску.

Облік послуг

– Реалізація послуг стороннім організаціям (дозволяє проводити групові реалізації).

– Надходження послуг від постачальників.

Облік ПДВ

– Налаштування методу обліку ПДВ за видами діяльності закладу, у тому числі, з прив’язкою до джерела фінансування та структурного підрозділу.

– Вивантаження податкових накладних в усі системи електронної звітності.

Бухгалтерський облік взаєморозрахунків

– Виписка актів звірки взаєморозрахунків та проведення інвентаризації заборгованості дозволяє вести взаєморозрахунки у таких розрізах: джерела фінансування; КЕКВ; контрагент; договір; документ розрахунків (наявність даного розрізу залежить від функціональних опцій).

Заробітна плата та кадри

– Розрахунок заробітної плати у розрізі джерел фінансування та КЕКВ.

– Розрахунок грошового забезпечення військовослужбовців і прирівняних до них осіб.

– Розрахунок грошового утримання службовців на державній службі.

– Розрахунок заробітної плати працівників відповідно до їх педагогічного навантаження.

– Облік кадрів та аналіз кадрового складу. Автоматизація кадрового діловодства.

Звітність

– Облік ПДВ, реєстрація вхідних і вихідних податкових накладних.

– Формування стандартних бухгалтерських звітів, які дозволяють аналізувати дані за залишками, оборотами рахунків та за проводками у різних розрізах (наприклад, Оборотно-сальдова відомість, Шахова відомість, Обороти рахунку, Картка рахунку, Аналіз субконто тощо).

Сервісні можливості

– Повнотекстовий пошук даних – пошук довільного тексту за всіма об’єктами конфігурації (документами, довідниками тощо).

– Встановлення дати заборони редагування документів в розрізі підсистем обліку, користувачів.

– Створення розподілених інформаційних баз для обміну даними з віддаленими підрозділами.

– Налаштування автоматичного резервного копіювання.

Умови придбання і сервісні послуги користувачам

Для придбання програми ви можете звернутися за тел.:

+38(099)900-30-98, +38(068)07-99-340, best-info@ukr.net

Для програмного продукту "KBS. Облік бюджетної установи" передбачено обслуговування по лінії сервіс технічної підтримки (СТП).

Поділитись:
© БЕСТ-Маркетинг. 2010-2024. Кропивницький. (099) 900-30-98, (068) 079-93-40, (095) 178-74-66, best-info@ukr.net