Логотип БЭСТ-Маркетинг Громадська рада Наши услуги
Установите flash!
 Поиск информации на сайте 
Установите flash!
Погода в Кропивницком

влажность:

давление:

ветер:

Мы в будни ровно с девяти
С часом обеда и до шести
Приятный голос в телефоне
И в Бэсте на рекламном фоне
Расскажет с лаской о бетоне
Аптеках, банях и картоне
О бизнесе, IT услугах
О SEO, ЕЦП, M.E.Doc
Что б 1С осилить смог
Об авто мойках и стоянках
Завод, контора, куча банков
Про СТО и про рекламу
Про фермеров, как красить маму?
Про рестораны, клубы, бары
Где номер взять службы охраны
Как посетить все в мире страны
Про мебель, двери и диваны
Бассейны, спа и стадионы
Как остеклить в доме балконы
Про отопление и трубы
И про компьютерные клубы
Про козырьки, навесы, тенты
Кого назначить в президенты
Про бодибилдинг, спорт, больницы
Где платье вышить мастерицы?
Про парки РЭУ, ЖЭК, базар
Где в городе большой вокзал
И как уехать за границу
И пахнуть чем и чем побриться
Про школы, детские сады
Что нет воды, где нет воды?
Про институты и лицеи
И висцеральный массаж шеи
Про жалюзи и ламбрекены
Где продаются манекены
Про стрижки йорков, корм пурина
И где в продаже есть картина,
Про украшения и часы
Про супермаркет колбасы
Про вентиляцию, отливы
Про все на свете профнастилы
Про сувениры и подарки
Про шарики, банкеты, пьянки
И про ремонтные работы
И про товары для охоты
Про натяжные потолки,
Про штукатурку и носки
На хуторе где родники
Мы подадим вам две руки
Где взять такси, а где страховку
Чем долететь на Балашовку
Нотариус, ветврач, юрист
И где артист - не аферист
И о салонах красоты
Как в волосы в вязать цветы
Прически, стрижки и показы
И про вечерние проказы
Секс-шоп или интим-салон
В такси шансон, весь эталон
И где купить и что купить
Построить и озеленить
И цены лучше в интернете
Искать не нужно их в газете
И это лишь верхушка счастья
Наш каталог, без сладострастия
Все четко, чинно и по делу
Нам ваш успех, все ж ближе к телу
И вот уж лучший БЭСТ – для вас
Готовите ВЫ свой заказ
Идете быстро на Студенческий
С оплатой и статей не политической!
Внесем вас мигом в нашу базу
Вы станете известным СРАЗУ!

На основну

Громадська рада в сучасних умовах України.


Громадська рада в сучасних умовах України

За даними експертів, характерними рисами сучасного українського суспільства є відсутність інформаційної відкритості, прозорості та підзвітності влади суспільству та низька ступінь поінформованості населення про можливість реалізації та захисту своїх прав.

Проведені дослідження свідчать, що більшість чиновників вважають громадськість пасивною, а комунікації з нею - лише як додаткове та нікому не потрібне навантаження, приділяючи цьому час по залишковому принципу.

Представники же громадського сектору оцінюють владу як закриту, непрофесійну, непрозору, корумповану. Вони очікують від комунікацій з нею негайної публічної реакції, покарання винних, постійного доступу до керівників, які приймають рішення.

Усе це можливо забезпечити лише шляхом застосування діалогових форм управління, зокрема у вигляді громадських рад, створюваних в якості консультативно-дорадчих органів при органах влади.

Хоча громадська рада є одним із різновидів консультативно-дорадчих органів при органах влади, проте вона має певні суттєві відмінності порівняно з ними.

По-перше, громадська рада виконує не лише консультативно-дорадчу функцію, а й покликана забезпечувати громадський контроль за діяльністю органів влади у певних сферах.

По-друге, вона формується на виборних засадах на основі добровільного виявлення бажання інститутів громадянського суспільства бути представленими в ній. Керівник ОВВ затверджує склад ради виключно на підставі результатів виборів її членів і до таких рад не можуть бути включені представники ОВВ. Інші види подібних консультативно-дорадчих органів формуються керівником ОВВ самостійно на власний розсуд.

Основними завданнями громадської ради є:

• створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

• здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади;

• сприяння врахуванню органами виконавчої влади громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

Суб’єктивними перешкодами цьому процесу є, перш за все, відсутність усвідомленого бажання до співпраці у більшості представників влади, а також непрофесійність значної частини громадських лідерів. Прикладом цього є відсутність обласних Програм з розвитку громадянського суспільства в Донецькій, Івано-Франківській, Тернопільській та Черкаській областях.

Доцільно звернути увагу на кращі практики співпраці облдержадміністрацій та органів виконавчої влади з Громадськими радами, а саме: Полтавської, Одеської та низки інших, у яких голів Громадських рад введено до складу членів колегії облдержадміністрацій, а представників Громадської ради до колегій управлінь та департаментів облдержадміністрації.

До складу Громадської ради при Кіровоградській облдержадміністрації було обрано 42 представника від громадських організацій, з них: 17 жінок і 25 чоловіків.

- За 6 місяців п.р. проведено: 3 засідання Громадської ради, на яких було розглянуто біля 15 питань.

Долучившись до співпраці з членами Координаційної ради при Президентові України з питань розвитку громадянського суспільства, Українським незалежним центром політичних досліджень та Одеським суспільним інститутом соціальних технологій і громадськими організаціями Вінницької, Запорізької, областей включились в роботу з розробки пропозицій щодо стану правого регулювання та рекомендацій по покрещенню процедур мехінізмів місцевої демократії в Україні.

Громадською радою проведено: 3 науково-практичних конференції з питань впровадження інноваційних технологій та 6 «круглих столів.

О 10 годині, в приміщенні КІРУЄ, розпочато роботу чергової науково-практичної конференції на тему: «Парадигми освіти в умовах входження України в євроспільноту».

Загальновідомо, що консультації з громадськістю надають можливість вільного доступу до інформації про діяльність органів виконавчої влади, сприяють налагодженню системного діалогу місцевих органів виконавчої влади з громадськістю.

Однак, за 2 останні роки на сайті облдержадміністрації міститься лише 9 звітів про обговорення з громадськістю тих чи інших питань.

З метою підвищення в області ефективності виконання державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства, посилення комунікацій між облдержадміністрацією, її структурними підрозділами та Громадською радою при обладержадміністрації вважаю за необхідне:

1. Ввести представників Громадської ради при обласній державній адміністрації, які є експертами певних галузей, до складу колегій вказаних підрозділів, тим самим створити умови для забезпечення ефективної участі Громадської ради в процесі вироблення і ухвалення публічно-правових рішень.

2. Активізувати проведення консультацій з громадськістю, уникаючи простого інформування про свою діяльність без реального урахування наданих громадськістю рекомендацій.

3. Структурним підрозділам обласної державної адміністрації та Громадській раді при обласній державній адміністрації раз на рік проводити спільні діалогові зустрічі для підвищення ефективності взаємодії у справі розбудови громадянського суспільства на Кіровоградщині.

4. Забезпечити висвітлення заходів і дій Громадської ради, її профільних комітетів засобами масової інформації.

Ефективність діяльності Громадської ради як інституту дорадчої демократії залежить не тільки від дієздатності самих Громадських Рад, а й від умов, які створюють для їхньої діяльності відповідні органи влади, та від налагодження їхньої спільної роботи по вирішенню пріоритетних проблем громади. Тому і оцінювати треба ефективність спільної роботи влади і Громадських рад.

Громадська Рада – це не панацея від усіх «суспільних хвороб», а лише один з демократичних механізмів участі громадян в управлінні. І розуміючи демократію не як засіб задоволення потреб та інтересів усіх, а як надання реальної можливості усім ці інтереси висловлювати та відстоювати, вважається, що створення системи ГР при органах виконавчої влади і місцевого самоврядування на усіх управлінських рівнях дозволить дістатися будь-якого поверху влади та підтримувати її у належному стані.

Громадська рада в сучасних умовах України

Виступ С. Катренко
Влада і громадськість – соціальні партнери.

Співпраця громадськості з владою є запорукою успішності процесів демократичної консолідації, оскільки однією з визначальних рис демократії є законодавче закріплення можливості громадян брати участь у виробленні та реалізації політики держави.

Об»єктивна необхідність влади звертатися по допомогу до громадськості обумовлена потребою місцевих керівників оперативно визначати, які сфери потребують найбільш інтенсивного та термінового втручання, та максимально ефективно використовувати наявні ресурси.

Важливим кроком на шляху до підвищення ефективності співпраці громадськості і місцевої влади є розробка цілісних програм, які передбачатимуть системну роботу, спрямовану на активізацію співпраці між місцевою владою та громадськістю.

Адресатами таких програм мають бути не лише місцеві органи влади та представники громадськості, а й безпосередньо громада, репрезентація та захист інтересів якої і є основною метою ефективної взаємодії влади та громадських організацій на місцевому рівні.

За даними експертів, характерними рисами сучасного українського суспільства є відсутність інформаційної відкритості, прозорості та підзвітності влади суспільству та низька ступінь поінформованості населення про можливість реалізації та захисту своїх прав.

Проведені дослідження свідчать, що більшість чиновників вважають громадськість пасивною, а комунікації з нею - лише як додаткове та нікому не потрібне навантаження, приділяючи цьому час по залишковому принципу.

Представники ж громадського сектору оцінюють владу як закриту, непрофесійну, непрозору, корумповану. Вони очікують від комунікацій з нею негайної публічної реакції, покарання винних, постійного доступу до керівників, які приймають рішення.

Хоча громадська рада є одним із різновидів консультативно-дорадчих органів при органах виконавчої влади, проте вона має певні суттєві відмінності порівняно з ними.

По-перше, громадська рада виконує не лише консультативно-дорадчу функцію, а й покликана забезпечувати громадський контроль за діяльністю органів виконавчої влади у певних сферах.

По-друге, вона формується на виборних засадах на основі добровільного виявлення бажання інститутів громадянського суспільства бути представленими в ній.

Керівник органу виконавчої влади затверджує склад ради виключно на підставі результатів виборів її членів і до таких рад не можуть бути включені представники органів виконавчої влади.

Інші види подібних консультативно-дорадчих органів формуються керівником органів виконавчої влади одноособово на власний розсуд.

Суб’єктивними перешкодами цьому процесу є, перш за все, відсутність усвідомленого бажання до співпраці у більшості представників влади, а також непрофесійність значної частини громадських лідерів. Прикладом цього є відсутність обласних Програм з розвитку громадянського суспільства в Донецькій, Івано-Франківській, Тернопільській та Черкаській областях.

Наша область стала четвертою, в якій прийнято обласну програму сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства на 2012 - 2015 роки.

В липні 2011 року відкрито Громадський офіс ІГС області, який не має аналогів в Україні, де створено належні умови для роботи Інформаційно-ресурсного центру, громадської та гуманітарної рад при облдержадміністрації.

Відповідно до Плану заходів щодо реалізації у 2013 році Стратегії державної політики сприяння громадянського суспільства в Україні Секретаріатом Кабінету Міністрів України доручено головам Громадських ради при органах виконавчої влади провести оцінку результатів діяльності органів виконавчої влади за напрямком «Робота з громадкістю». І така робота вже розпочалася.

Доцільно звернути увагу на кращі практики співпраці облдержадміністрацій з Громадськими радами, а саме: Полтавської, Одеської та низки інших, в яких голів Громадських рад введено до складу членів колегії облдержадміністрацій, а представників Громадської ради до колегій управлінь та департаментів облдержадміністрації.

До складу Громадської ради при Кіровоградській облдержадміністрації було обрано 42 представника від громадських організацій, з них: 17 жінок і 25 чоловік, 26 осіб з яких працювали і у попередньому складі ради.

Члени Громадської ради підтримали ініціативу голови облдержадміністрації Андрія Ніколаєнка зробити Міський сад справжнім центром дозвілля та відпочинку городян і заявили про створення Асоціації громадських організацій "Міський сад-чистий сад!" і разом з однодумцями взяли участь у благоустрої парку у рамках традиційної всеукраїнської акції «За чисте довкілля».

На спільній нараді обласної державної адміністрації, обласної ради та Громадської ради при облдержадміністрації розглянуто питання ходу виконання рекомендацій засідання круглого столу «Формування толерантного ставлення до людей з особливими потребами» та пропозицій щодо покращення організації роботи Кіровоградського центру соціальної реабілітації дітей - інвалідів та прийнято спільне рішення.

В червні 2013 року проведено тематичний семінар для спеціалістів райдержадміністрацій, міськвиконкомів, які відповідають за комунікації з громадськістю та голів громадських рад на тему: "Форми і методи співпраці між інститутами громадянського суспільства та органами виконавчої влади".

В поточному році проведено 3 засідання Громадської ради, на яких було розглянуто біля 15 питань.

В серпні 2013 року за ініціативи громадських організацій в облдержадміністрації на засіданні за круглим столом на тему: "Довіра населення до правоохоронців – запорука безпеки громадянського суспільства" було обговорено шляхи подальшої розбудови громадянського суспільства.

Співпрація Компаніївської райдержадміністрації, Громадської ради при Комапаніївській РДА і волонтера Корпусу Миру Логана Муельмана розпочалась із спільної участі в організації роботи літніх оздоровчих таборів загальноосвітніх шкіл, з знайомства дітей з Українською та Американською культурами та традиціями, організації філософського клубу при центральній районній бібліотеці «Два світи – життя одне».

Громадська рада долучається до співпраці з членами Координаційної ради при Президентові України з питань розвитку громадянського суспільства, Українським незалежним центром політичних досліджень та Одеським суспільним інститутом соціальних технологій і громадськими організаціями Вінницької, Запорізької, областей в питаннях напрацювання пропозицій щодо стану правого регулювання та рекомендацій по покрещенню процедур мехінізмів місцевої демократії в Україні.

Громадською радою організовано і проведено 3 науково-практичних конференції з питань впровадження інноваційних технологій та 6 «круглих столів».

О 13 годині закінчила роботу чергова науково-практичнаї конференца на тему: «Парадигми освіти в умовах входження України в євроспільноту».

В листопаді громадськими організація національних меншин області з органами виконавчої влади обговорили проект обласної Програми підтримки розвитку національних меншин та діяльності національно-культурних товариств Кіровоградської області на 2014-2015 роки.

Громадська рада при Кіровоградській облдержадміністрації звернулася до органів виконавчої влади і закликала підтримати ініціативу Кіровоградської обласної громадської організації «Центральний козацький округ», студентського середовища Кіровоградської льотної академії Національного авіаційного університету, Кіровоградського педагогічного університету імені Володимира Винниченка, Кіровоградського обласного благодійного фонду «Майбутнє за молоддю», Консультативно-експертної ради при УМВС України в Кіровоградській області та спільно провести науково-практичну конференцію на тему: «Національно-патріотичні та виховні засади громадянського суспільства України».

До Дня Європи проведено розширене спільне засідання ради представників національно-культурних товариств Кіровоградської області, Громадської ради при облдержадміністрації та представників облдержадміністрації на тему: «Кіровоградщина - край толерантності та міжнаціонального миру.

Вважаю, що Стратегія сприяння розвитку громадянського суспільства – це реальний шанс досягти більшої ефективності діяльності влади у вирішенні проблем суспільства. Сьогодні третій сектор досягнув такого рівня, коли відносини між органами влади і його представниками слід будувати не на засадах «старшого брата» чи консультативно-дорадчого спілкування, а на засадах рівноправного партнерства.

Виходячи із наведеного, варто зазначити, що ефективність діяльності громадських організацій як інститутів дорадчої демократії залежить не тільки від дієздатності цих організацій, а й від умов, які створюють для їхньої діяльності відповідні органи влади, та від налагодження їхньої спільної роботи по вирішенню пріоритетних проблем громади. Тому і оцінювати треба ефективність спільної роботи влади і громадськості.

Об»єднання громадян – це не панацея від усіх «суспільних хвороб», а лише один з демократичних механізмів участі громадян в управлінні. І розуміючи демократію не як засіб задоволення потреб та інтересів усіх, а як надання реальної можливості усім ці інтереси висловлювати та відстоювати, вважається, що створення системи громадських рад при органах виконавчої на усіх управлінських рівнях дозволить дістатися будь-якого поверху влади та підтримувати її у належному стані.

Громадська рада в сучасних умовах України

Виступ С. Катренко
Представників громадської ради варто вводити до складу колегій структурних підрозділів ОДА.

Голова громадської ради при облдержадміністрації розповів про роботу очолюваного ним дорадчого органу

Громадська рада при облдержадміністрації – це 42 представника від різних громадських організацій.

Що стосується діяльності громадської ради, то Сергій Катренко наголосив, що вона виконує не лише консультативно-дорадчу функцію, а й покликана забезпечувати громадський контроль за діяльністю органів влади у певних сферах. Окрім цього, серед глобальних завдань громадської ради він виділив - створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами і сприяння врахуванню органами виконавчої влади громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

Враховуючи досвід кращих практик співпраці облдержадміністрацій та органів виконавчої влади з громадськими радами, що мають, наприклад, Полтавська і Одеська області, Сергій Катренко запропонував ввести членів громадської ради-експертів певних галузей, до складу колегій окремих структурних підрозділів ОДА. Сергій Катренко переконаний, що такий крок створить належні умови участі громадської ради в процесі вироблення і ухвалення публічно-правових рішень.

Громадська рада в сучасних умовах України Громадська рада в сучасних умовах України

Активний діалог влади та громадськості – запорука стабільного розвитку держави.

Вимога Президента України – забезпечити участь громадськості та її інститутів у формуванні регіональної політики. Про заходи, які ілюструють виконання президентського завдання в області, інформував сьогодні, під час апаратної наради, заступник начальника управління комунікацій з громадськістю облдержадміністрації Олексій Романов

Окрім низки розпоряджень голови облдержадміністрації на рівні області затверджено програму розвитку інститутів громадянського суспільства до 2015 року. Практика створення відповідних програм існує по всій державі.

Якщо говорити про статистичні дані, то загалом в області зареєстровано 2542 громадські організації з місцевим статусом, в тому числі і 561 - обласна.

За напрямками роботи найбільш чисельні: молодіжні - 16% від зареєстрованих, фізкультурно-спортивні - 13%, об’ єднання національних меншин - 6%, правозахисні - 4%, культурологічні - 3%, жіночі - 3%, по захисту прав інвалідів - 3%, ветеранські – 2, 5%, екологічні - 2%,дитячі - 2%, учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС - 1%.

Олексій Романов не приховував той факт, що на рівні районів кількість громадських організацій значно менша, тим більше – дієвих.

Що стосується співпраці влади і громадськості, то ключовий механізм у цьому напрямку – взаємний діалог. Практика консультацій з громадськістю прописується навіть у постановах Уряду, що вже й говорити про місцевий рівень.

Як повідомив Олексій Романов, протягом січня-жовтня поточного року в області проведено 179 консультацій з громадськістю, райдержадміністраціями та міськвиконкомами - біля 500.

Все це суха, безбарвна статистика, а тому голова облдержадміністрації вимагає від керівників територій серйозного і постійного діалогу із громадою.

Влада взяла на себе відповідальність проводити реформи, а тому кожне рішення має супроводжувати серйозний діалог з громадою. Закритість чиновників при цьому процесі недопустима. Краще почути голос громади до прийняття рішення, щоб врахувати можливі помилки – це цивілізований шлях до демократії, а не анархії чи авторитаризму, - така позиція керівника області.

Це завдання сміливо можна переадресувати і чиновникам облдержадміністрації. Адже, якщо проаналізувати озвучену інформацію Олексієм Романовим, щодо проведених консультацій структурними підрозділами ОДА в поточному році, що не перевищують 10 для кожного окремого управління чи департаменту (виняток становлять хіба що департамент соцзахисту та управління комунікацій з громадськістю), стає зрозуміло – їх також замало.

Як зауважив Олексій Романов, не менш важливим механізмом налагодження довіри між суспільством і владою є діяльність консультативно-дорадчих органів. Так, при облдержадміністрації діють декілька консультативно-дорадчих органів. Серед тих, які назвав Олексій Романов - громадська рада, громадська гуманітарна рада, рада представників національно-культурних товариств, координаційна рада з питань розвитку козацтва. Окрім цього, 26 громадських рад діють і в районах області. Однак у заступника начальника управління комунікацій з громадськістю ОДА були певні зауваження до роботи громадських рад при Олександрівській, Кіровоградській, Новомиргородській РДА – їм необхідно значно активізуватися і посилити свою діяльність.

Іще одна важлива складова налагодження довіри між суспільством і владою є фінансова підтримка інститутів громадянського суспільства. Наразі, за словами Олексія Романова, така підтримка надається здебільшого ветеранським організаціям та організаціям інвалідів.

Громадська рада в сучасних умовах України

Андрій Ніколаєнко
На часі утворення Ради громадських рад в області

Звертаючись до учасників Форуму Андрій Ніколаєнко відзначив: – Особливу увагу Президент України приділяє становленню та розвитку у державі мережі інститутів громадянського суспільства. На переконання Глави держави, саме ефективна взаємодія держави і інститутів громадянського суспільства є однією з важливих передумов розвитку демократії. Саме тому, успішність цієї взаємодії має бути обумовлена постійним діалогом та активною участю громадян у державних справах, – відзначив очільник області.

Головна вимога Президента – забезпечити максимальну участь громадськості у формуванні регіональної політики! Одним із провідних механізмів залучення громадян до прийняття державних рішень у державі, на думку керівника області, є створення та діяльність при місцевих органах виконавчої влади та при органах місцевого самоврядування громадських рад.

– Минулого року на Кіровоградщині було започатковано традицію проведення Форумів громадських рад. Результати не забарилися – саме внаслідок першого Форуму було прийнято Стратегію економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2013-2020-й роки. Дана програма не тільки відображає завдання щодо розвитку території, що їх ставить перед нами Глава держави, але й набула широкого розголосу серед людей, активно обговорювалася та була підтримана громадськістю, – зазначив голова ОДА.

Саме з метою налагодження конструктивної взаємодії між облдержадміністрацією та громадськими радами учасниками сьогоднішнього Форуму було запропоновано та підтримано ідею утворити Раду громадських рад при органах виконавчої влади, які діють на території нашої області. – Це не просто ще один консультативно-дорадчий орган, це об’єднання громадських лідерів, які володіють ситуацією та в курсі справ тих проблемних питань, які виникають на тій чи іншій території, – відзначив Андрій Ніколаєнко.

У свою чергу, органи влади завжди готові підтримати будь-які змістовні та раціональні ініціативи представників Громадських рад. Як приклад, досить результативно проходять зустрічі громадських організацій з керівництвом області, проводяться різні спільні заходи, акції, семінари та тренінги. Одним з яскравих прикладів такої роботи є створення в області та діяльність Інформаційно-ресурсного центру, адже, як зазначила директор Центру Ірина Жарова, це результативний крок не лише у напрямку надання інформаційно-методичних послуг, а можливість забезпечити зростання активності громадськості, налагодження діалогу між органами влади та інститутами громадянського суспільства.

– Президент України постійно наголошує, що саме соціальне партнерство між владою та громадськістю є ознакою демократичного суспільства. Розвиток демократії та утвердження громадянського суспільства на Кіровоградщині є важливими цінностями і можуть дати цілком відчутні результати – досягнення європейських стандартів рівня життя населення, забезпечення та захист прав і свобод громадян! Тому, я переконаний, що разом ми зможемо забезпечити подальший розвиток громадянського суспільства та зміцнення його інститутів, – підкреслив Андрій Ніколаєнко.

Голова обласної ради Микола Ковальчук брав участь у відкритті Форуму громадських рад «Влада і громадськість. Перспектива соціального партнерства»

Громадська рада в сучасних умовах України

Виступаючи на Форумі, Микола Ковальчук зазначив, що ефективна взаємодія держави і громадянського суспільства залишається однією з важливих передумов розвитку демократії. Успішність цієї взаємодії – у постійному діалозі та участі громадян у веденні державних справ.

"Будь-яка демократична держава потребує громадської активності, це один з основних показників, якими вимірюється рівень зрілості суспільства" - наголосив Микола Ковальчук. Голова обласної ради зазначив, що знаковою подією на Кіровоградщині у березні 2012 року стало створення за ініціативи 5 територіальних громад громадського об’єднання - Кіровоградська обласна асоціація органів місцевого самоврядування. Ефективне здійснення місцевими радами власних повноважень, узгодження дій щодо захисту прав та інтересів територіальних громад – головна мета Кіровоградської обласної асоціації органів місцевого самоврядування. Уже в жовтні 2012 року громадським об’єднанням було проведено свою першу конференцію.

На момент проведення конференції рішення про вступ до Асоціації прийняли 268 із 438 рад (60 % від загальної чисельності рад). На сьогодні членами Кіровоградської обласної асоціації органів місцевого самоврядування є 432 територіальні громади, (98,4 % відсотків від загальної кількості рад).

Микола Ковальчук повідомив, що в листопаді минулого року обласна асоціація органів місцевого самоврядування розпочала активну роботу з впровадження на території області Закону України «Про органи самоорганізації населення» - територіальні громади розпочали роботу зі створення органів самоорганізації населення. Адже на сьогоднішній день понад 600 населених пунктів області, не мають власних органів місцевого самоврядування (довідково: усього в області 1034 населених пункти, що представлені 415 сільськими, селищними та міськими радами). Кіровоградщина стала першою в Україні, де стартував Пілотний проект зі створення органів самоорганізації населення в населених пунктах, віддалених від центру територіальної громади. Менше ніж за півроку в області проведено 158 зборів громадян за місцем проживання щодо ініціювання створення органів самоорганізації населення, відбулось 53 сесії місцевих рад щодо їх створення в населених пунктах області.

Голова обласної ради торкнувся й такого питання як співпраця Кіровоградської обласної асоціації органів місцевого самоврядування з УМВС у Кіровоградській області щодо питання охорони порядку, попередження злочинів і захист населення від можливих злочинних дій, як результат - ініціювання підписання Меморандуму щодо співпраці між Кіровоградською обласною асоціацією органів місцевого самоврядування та Управлінням Міністерства внутрішніх справ у Кіровоградській області, з метою профілактики злочинності та підвищення безпеки населення області.

Наприкінці виступу Микола Ковальчук зазначив, що лише спільними зусиллями можливо створення умов для підвищення громадянської активності, інституційної спроможності так званого «третього сектору», яким є громадське суспільство, спрямувавши його активність в конструктивне русло.


На основну

Установите flash!

Мы в соцсетях

 © Best-Marketing. 2010-2024. Кропивницкий. (0522) 27-67-23, (099) 900-30-98, (068) 079-93-40, best-info@ukr.net